PARTNERIAI
PARTNERIAI
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Balandžio 2 dieną įstaigos pedagogai dalyvavo praktiniame seminare „Į STEAM orientuotas ikimokyklinis ugdymas”. Seminaro lektoriai – jungtinė komanda iš Jurbarko „Ąžuoliuko” mokyklos vyresnioji ikimokyklinio ugdymo pedagogė Rima Šauklienė ir Snieguolė Mažeikienė, Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui bei Šakių lopšelio-darželio „Berželis” ikimokyklinio ugdymo pedagogė Jurgita Orintienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dovilė Kazakauskienė.

Pedagogams kai kuriose srityse stinga praktinių patirčių, trūksta literatūros, metodinių leidinių ir priemonių pasiūlos.Viena iš šių sričių – STEAM praktikų taikymas ikimokyklinėse įstaigose. (S- gamta-mokslinis ugdymas, T- technologinis ugdymas, E- inžinerinis ugdymas, A- menų ugdymas, M- matematinis ugdymas). Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, kaip ir visa šalies švietimo sistema,privalo prisidėti prie darnaus vystymosi ir STEAM plėtotės. Šakių lopšelis-darželis 2019 metais vykdo ilgalaikį projektą „Aš mažasis STEAM kūrėjas“, ir vienas iš projekto uždavinių, įgyti kuo daugiau patirties STEAM ugdyme. Bendradarbiaujant su Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla, seminaro metu vyko abipusiai patirties manai STEAM srityje. Lektoriai perteikė savo žinias, praktikas ir patirtis, kurias jau pritaiko ugdyme. Seminaro metu praktiškai išbandyti mažiausieji robotukai Ozobotai, Blue-Botai ir Bee-Botai, susipažinta su užsienio praktikomis. Pedagogai praktiškai atliko STEAM eksperimentus.

Džiugu, kad tiek Jurbarko „Ąžuoliuko” mokykla tiek mūsų darželis yra vienintelės įstaigos rajone tapusios kandidatais tapti STEAM mokyklų tinklų narėmis. Plačiau apie STEAM mokyklų tinklų nares galite susipažinti:

https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/682

Tad nuo šiol visas veiklas su STEAM galėsite rasti atskiroje mūsų svetainės dalyje.  (VEIKLOS SRITYS_ PROJEKTAI_STEAM)