AKTUALU
AKTUALU
STEIGĖJAS
STEIGĖJAS
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

ŠAKIŲ  LOPŠELIO – DARŽELIO „BERŽELIS“ KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS, TARYBOS

Vadovaujantis Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus 2018-08-30 įsakymu Nr. VK-28 sudaryta

VGK (VAIKO GEROVĖS KOMISIJA)

Pirmininkas: Dovilė Kazakauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Lina Viliūšienė, direktorė

Vaida Staugaitytė, Logopedė

Odeta Neverauskaitė, psichologė

Aušra Kasparavičienė, spec. pedagogė

Pirmininko pavaduotojas: Sigita Damijonaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,logopedė

Komisijos Sekretorius: Vaineta Čėplienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė– Direktorė Lina Vilūšienė

Nariai– visi įstaigos pedagogai ir specialistai

METODINĖ TARYBA

Koordinuoja: Direktorės pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Metodinių grupių pirmininkai

Ankstyvojo amžiaus metodinės grupės pirmininkė vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Dumbauskienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus metodinės grupės pirmininkė ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Odeta Sakalauskienė

Švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininkė vyresnioji logopedė Vaida Staugaitytė 

DARŽELIO TARYBA

Lina Bakaitienė (pirmininkė)

Raimonda Žemaitienė

Dovilė Kazakauskienė

Odeta Sakalauskienė

Vitolda Kantautienė (tėvų atstovas)

Judita Rudzevičienė (tėvų atstovas)

Inesa Merčaitienė (tėvų atstovas)

Vita Kriaučiūnienė (tėvų atstovas)

PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Dovilė Kazakauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, pirmininkė

Alma Kažemėkaitienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Sigita Damijonaitienė, tėvų atstovas

Aušra Kasparavičienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vaineta Čėplienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ingrida Kasparavičienė, rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto  skyriaus vyriausioji specialistė.

Vadovaujantis Šakių lopšelio-darželio „Berželis“  direktoriaus 2018-01-18 įsakymu Nr. VK-5 sudaryta

KOORDINACINĖ VIDAUS AUDITO GRUPĖ

Dovilė Kazakauskienė- direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aušra Bybartienė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Adronė Adomaitienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo mokytoja metodininkė

Geda Pilionienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Odeta Neverauskaitė- psichologė